15:20
Noi condiții de călătorie în Belgia

Autoritățile belgiene interzic toate călătoriile neesențiale (în scop turistic sau recreativ) spre și dinspre Regatul Belgiei pînă în data de 19 aprilie 2021. Toți călătorii care vor sosi în Regatul Belgiei, indiferent de mijloacele de transport utilizate, vor trebui să prezinte o declarație pe proprie răspundere pentru a justifica motivul deplasării - https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel.

Declarația pe propria răspundere va fi anexată la „Formularul de localizare a pasagerului” (Passenger Location Form) și va trebui să fie însoțită de documente justificative. Persoanele rezidente în Regatul Belgiei care se întorc dintr-o zonă roșie unde au stat mai mult de 48 de ore trebuie să efectueze două teste moleculare tip PCR, respectiv în prima zi și în a șaptea zi de carantină.


Pentru persoanele nerezidente în Regatul Belgiei rămîne în vigoare condiția de a prezenta, atît la îmbarcare, cît și la sosirea în Belgia, dintr-o zonă roșie, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore înaintea sosirii pe teritoriul belgian, într-un laborator acreditat din statul de proveniență și certificat de un medic sau farmacist biolog, emis într-una din limbile franceză, neerlandeză, germană sau engleză, în format fizic (imprimat pe hîrtie) sau electronic (și să poată fi consultat imediat). De asemenea, acestea au obligația de a se testa atît la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigenic rapid), cît și în cea de-a șaptea zi de carantină.

Sunt exceptate de la obligativitatea prezentării unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei următoarele categorii de persoane care călătoresc dintr-o zonă roșie,:

- persoanele rezidente în Regatul Belgiei;

- persoanele cu vîrsta sub 6 ani;

- persoanele care călătoresc pe alte rute decît aeriană sau maritimă și care nu s-au aflat în străinătate mai mult de 48 de ore sau care vor rămîne în Regatul Belgiei pentru maximum 48 de ore;

- persoanele care călătoresc pe cale aeriană și rămîn exclusiv în zona de tranzit a aeroportului, fără a intra pe teritoriul belgian.

La intrarea pe teritoriul belgian, călătorii (rezidenți sau nerezidenți) vor recepționa un mesaj tip SMS care le va permite prezentarea la un centru de testare. Persoanele testate pozitiv vor trebui să efectueze o carantină de 10 zile. De asemenea, persoanele care au avut un contact cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 sau au revenit din străinătate sînt obligate să efectueze o perioadă de carantină de 10 zile.

Sunt prevăzute următoarele excepții de la efectuarea carantinei:

- persoanele care îndeplinesc funcții critice în sectoare esențiale pot fi exceptate de la efectuarea carantinei în baza unui certificat de la angajator, în conformitate cu decizia Comitetului interministerial pentru sănătate din 2 decembrie 2020;

- pot fi exceptați rezidenții care au călătorit în străinătate din motive profesionale, situație în care angajatorul trebuie să completeze, cu cel puțin 48 de ore înainte de sosirea în Belgia, formularul Business Travel Abroad (BTA). Completarea formularului generează un număr de certificare care trebuie introdus în formularul online - Passenger Locator Form (PLF). Dacă acest număr nu este menționat în formularul PLF, călătoria nu poate fi considerată în interes de serviciu. De asemenea, sînt exceptați de la efectuarea carantinei cetățenii străini nerezidenți în Belgia, care se deplasează în acest stat în interes de serviciu pentru o perioadă de maximum 72 ore, fiind obligatorie completarea formularului BTA de către angajator.

- studenții pot întrerupe carantina, în mod excepțional, doar pentru a susține un examen. Companiile de transport trebuie să verifice, anterior îmbarcării, dacă pasagerii sînt în posesia rezultatului negativ al testului molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, putînd refuza îmbarcarea persoanelor care nu dețin un astfel de test. În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Belgia doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate la intrarea în Belgia.

Călătoriile din țările terţe pe teritoriul Belgiei (inclusiv cet. Republicii Moldova) sînt PERMISE doar pentru următoarele categorii de persoane:

• posesorii unui permis de ședere / domiciliu legal;

• muncitorii sezonieri din sectorul agricol (posesori ai unui contract de muncă);

• pasagerii în tranzit, indiferent de locul de plecare;

• persoanele care călătoresc din motive de familie imperative, documentate corespunzător (actele sînt eliberate de către autoritățile belgiene după caz) (regruparea familiei, vizită la unul din soți care din motive profesionale are reședința în Belgia și locuiesc separat, deces, rudele de gradul 1 și 2, căsătorie, rudele de gradul 1 și 2);

• transportatorii de mărfuri, inclusiv echipajele navelor și personalul aeronautic necesar pentru desfășurarea activităților de transport aerian;

• persoanele care merg la tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;

• studenți, în cazul în care instituția de învățămînt insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, avînd în vedere trecerea temporară la regimul online de învățămînt.

• muncitorii de înaltă calificare, munca cărora nu poate fi amînată sau realizată de la distanță; PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitarea teritoriului Belgiei este permisă.

Categorie: NOUTĂȚI | Vizualizări: 333 | Adăugat de: CristianMLD | Evaluare: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar