Înmatricularea aeronavelor în Registrul Aerian al Republicii Moldova se efectuează în baza Reglementărilor Aeronautice Civile ale Republicii Moldova RAC-47 „Înmatricularea aeronavelor civile"
Referitor la toate chestiunile ce se referă la Registrul Aerian al Republicii Moldova Vă puteţi adresa:
Contact:
Dna Tatiana BIRLIGA
Tel.: (+373 22) 823-531
E-mail 
birliga@caa.gov.md